Розподільні плити.

Застосовують два види розподільних плит:

Плита із затопленими отворами (рис. 36,а і б) представляє собою горизонтальні решітки 1, в яких закріплені патрубки 2; нижні кінці патрубків опущені в насадку або доходять до її торця. Діаметр і число патрубків вибирають таким чином, щоб рівень рідини встановлювався вище за їх верхній обріз, і вони були заповнені рідиною. Газ відводиться через патрубки 3, розташовані нижче решітки (а), або виступаючі вище за рівень рідини (б).

Рис.36- Розподільні плити

а, б - із затопленими отворами; в - з вільним зливом

1- решітка; 2 - патрубки для рідини; 3 - патрубки для газу

На рис. 36,в показана плита з вільним зливом рідини. У цій Розподільні плити. конструкції патрубки мають порівняно великий діаметр (30 - 100 мм), причому газ і рідина проходять через одні і ті ж патрубки.

Жолоби.

За принципом роботи близькі до розподільних плит. У жолобах із затопленими отворами рідина витікає через укріплені в дні жолоба труби.

У жолобах з вільним зливом рідини (рис. 37) рідина стікає через прорізи в бічних стінках.

Рис. 37 - Розподільні жолоба із вільним зливом рідини

Дірчасті трубивиконують у вигляді системи труб, що укладаються на насадку або підвішуються над нею. У нижній частині труби мають отвори діаметром 3 - 6 мм для виходу рідини.

Бризкалкипредставляють собою циліндричний стакан (рис. 38,а,) або чашку напівкульової форми (рис. 38,б), які Розподільні плити. розміщують в центрі колони на висоті 0,7 - 1,0 м (і більш) над насадкою.

Рідина витікає через отвори діаметром 3 - 15 мм, просвердлені в стінках бризкалки. Відповідним розміщенням отворів на поверхні бризкалки можна здійснити необхідний розподіл струменів по перетину колони.

Рис.38-Бризкалки

а - циліндричні; б - напівкульові; 3 - щілинні

Бризкалки - простий і дешевий пристрій, придатний для зрошування колон великого діаметру (до 9 м). Недоліком бризкалок є засмічуваність отворів, особливо при малому їх діаметрі.

Щілинна бризкалка (рис. 38,в) має невелике число прорізів (6-8) прямокутної форми. Щілинні бризкалки створюють порівняно невеликий радіус зрошування, і в колонах великих діаметрів встановлюють декілька таких бризкалок.


documentaazmvsz.html
documentaaznddh.html
documentaaznknp.html
documentaaznrxx.html
documentaaznzif.html
Документ Розподільні плити.