Ситуаиійна задача. Визначення можливих доз опромінювання.

Вихідні дані для здійснення розрахункової роботи

ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ

Після виявлення радіаційної обстановки і нанесення її на карту проводиться її оцінка, яка складається з:

· визначення можливих доз опромінювання Д;

· визначення допустимого терміну перебування на ураженій місцевості T;

· визначення режимів захисту N;

· визначення можливих радіаційних втрат П.

Таким чином, під оцінкою радіаційної обстановки розуміється вирішення основних завдань за різними варіантами найбільш доцільних дій людей на виробництві і формувань ЦО в умовах радіаційного ураження.

Ситуаиійна задача. Визначення можливих доз опромінювання.

ЗАДАЧА.Через 1 год після вибуху на території АРЗ рівень радіації був 250 Р/год. Визначити дози, які одержать робітники і службовці під час перебування Ситуаиійна задача. Визначення можливих доз опромінювання. на відкритій місцевості і в цеху за 2 год роботи, якщо почнуть працювати через 0,5 год після вибуху.

Розв'язання:

1. За табл.5. Додатка визначимо дозу для рівня радіації 100 Р/год: .

2. Знайдемо відношення P/100 і, помноживши на нього , визначимо Д на відкритій місцевості:

3. Визначимо дозу, яку одержать робітники в цеху (К =5);

Висновок.Робітники і службовці в цеху одержать дозу, яка більш ніж у 1,5 рази перевищує допустиму дозу (50Р) за чотири доби. Робітники і службовці, які працюють на відкритій місцевості, одержать дозу, яка майже у 8 разів перевищує допустиму дозу (50Р) за чотири доби.


documentaazjztx.html
documentaazkhef.html
documentaazkoon.html
documentaazkvyv.html
documentaazldjd.html
Документ Ситуаиійна задача. Визначення можливих доз опромінювання.